De legende van Dame Carcass

De bezetting van de Cité door de Saracenen heeft geleid tot één van de meest bekende legendes waarin Karel de Grote, een belangerijke rol wordt toebedeeld!

Gedurende het beleg van Carcassonne, door Karel de Grote wordt de saraceense koning Ballak gedood, en opgevolgd door zijn echtgenote “Dame Carcass”.

Na 5 jaar beleg onstaat een hongersnood en sterven de laatste soldaten. Dame Carcass zet achter de schietsleuven stropoppen neer en schiet een regen van pijlen af op de vijand alsof de verdediging nog talrijk is.

Wat voedsel betreft heeft men in de Cité nog één varken en één maat graan over. Dame Carcass voert het varken met het graan en gooit het daarna over de muur. Het varken scheurt open en uit de ingewanden verschijnt graan.

Karel de Grote heft de “ zinloze” belegering op; Er is nog zoveel graan in Carcassonne dat ze er de varkens mee voeren!

Voordat het leger uit het zicht verdwijnt laat Dame Carcass de trompetten schallen (Carcass schelt, Carcass sonne) om Karel de Grote terug te roepen. Deze komt terug en accepteert haar eed van trouw.